☕ کــــافه پیـــاده رو

صاف بایست و لبخند بزن.بگذار مردم نگران لبخندزدنت باشند...چه گوارا ☭

                                       

 گفت نمی پری.گفتم می پرم.خوب هم می پرم.گفت تورو می شناسم.نمی پری.گفتم پس هنوز منو نشناختی.گفت بازم داری شوخی می کنی.تو نمی پری.گفتم من باهات شوخی ندارم.با هیچ کس ندارم.گفت نمی پری.گفتم چرا؟گفت چون هنوز دلت پیش منه.خندیدم.خندید.گفتم دارم می پرم.گفت شرط می بندم نمی پری.گفتم سر چی؟ گفت سر جونم.خندیدم.دستش را ول کردم. دستم را ول کرد.پریدم.پریدیم...                    

+عکاس: پانیذ


[ جمعه 5 آذر 1395 ] [ 19:15 ] [ شبـــــ نویس ]      قالب ساز آنلاین